Družbena odgovornost

V podjetju RcG d.o.o. verjamemo, da je družbena odgovornost podjetja pomembna za dolgoročno uspešnost podjetja. Zaradi tega so načela odgovornega ravnanja del kulture v podjetju in so temeljno vodilo pri izvajanju vseh procesov v podjetju.

Zaposlene v podjetju vseskozi spodbujamo k dodatnemu izpopolnjevanju veščin, nadgrajevanju znanja, skrbi za družino in sodelovanju v projektih lokalne skupnosti. Spodbujamo varčevanje z energijo, saj neprestano nadzorujemo porabo energije in investiramo le v tisto strojno opremo, ki, navkljub večji zmogljivosti, porabi manj energije.

Podjetje aktivno podpira projekte lokalne skupnosti, kulturne in športne prireditve, dobrodelne ustanove in posameznike, ki opravljajo aktivnosti v dobro okolja, v katerem delujemo.

approval