Service Desk

Informacijska rešitev RcG.AssistService Desk je namenjena upravljanju s storitvami tako v malih in srednje velikih podjetjih.

Pri snovanju informacijske rešitve smo zasledovali cilj, da ponudimo rešitev, ki ni prekomerno kompleksna in je prilagojena potrebam podjetij v tem segmentu.

Informacijsko rešitev RcG.Assist Service Desk je sestavljajo naslednji vsebinski sklopi, ki omogočajo upravljanje z:

  • Incidenti (angl. »Incident Management«)
  • Kataloga produktov in storitev (angl. »Product and Service Management«)
  • Konfiguracijami (angl. »Configuration Management«)
  • Nivoji storitev (angl. »SLA Management«)
  • Življenjskim ciklom pogodb (angl. »Contract Lifecycle Management«)
  • Znanjem (angl. »Knowledge Management«)