Svetovanje

Bogate izkušnje, ki smo jih pridobili z uvajanjem informacijskih rešitev v različnih panogah, nam omogočajo, da poznamo delovanje in posebnosti večine procesov, ki potekajo v podjetjih.

Svetovalne storitve podjetja so namenjene izboljševanju delovanja posameznega procesa in delovanja podjetja v celoti. Pri svetovanju uporabljamo metodo dobrih praks iz različnih gospodarskih panog, zahteve standarda SIST EN ISO 27001:2013 in sočasno upoštevamo specifičnost vsakega podjetja.