Usposabljanje

Osnove

Organiziramo delavnice za usposabljanje naročnikov. Na ta način lahko predstavimo osnove uporabe programske rešitve. S tem dosežemo hitrejšo osvojitev programskega orodja za lažji in uspešnejši prehod vseh uporabnikov na novo poslovno rešitev.

Usposabljanje je eden od ključnih dejavnikov, ki vpliva na uspešnost in zadovoljstvo vpeljane nove programske rešitve. Zaradi fluktuacije zaposlenih in novih funkcionalnosti je priporočljivo, da se usposabljanja izvajajo skozi celotni življenjski cikel posamezne poslovne rešitve.

Ponujamo uporabniška in administrativna usposabljanja, ki jih, po potrebi, prilagajamo posameznemu podjetju in znanju uporabnikov.